Phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt - Reborn Rich (2022) Ep 8/16 - Vietsub Cậu Út Nhà Tài Phiệt Reborn Rich 2022
Phim Dưới Bóng Trung Điện - Under the Queen's Umbrella (2022) Completed - Vietsub Dưới Bóng Trung Điện Under the Queen's Umbrella 2022
Phim Gia Đình Điệp Viên - SPY x FAMILY (2022) Ep 22/25 - Vietsub Gia Đình Điệp Viên SPY x FAMILY 2022
Phim Bằng Chứng Thép 5 - Forensic Heroes V (2022) Ep 10/30 - Vietsub Bằng Chứng Thép 5 Forensic Heroes V 2022
Phim Sự Trả Thù Của Người Thứ Ba - Revenge of Others (2022) Ep 8/12 - Vietsub Sự Trả Thù Của Người Thứ Ba Revenge of Others 2022
Phim Vũ Điệu Tuổi Trẻ - Cheer Up (2022) Ep 12/16 - Vietsub Vũ Điệu Tuổi Trẻ Cheer Up 2022
Phim Khanh Khanh Nhật Thường - New Life Begins (2022) Ep 32/40 - Vietsub Khanh Khanh Nhật Thường New Life Begins 2022
Phim Người Tình Của Phu Nhân Chatterley - Lady Chatterley's Lover (2022) Full HD - Vietsub Người Tình Của Phu Nhân Chatterley Lady Chatterley's Lover 2022
Phim Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh - Scrooge: A Christmas Carol (2022) Full HD - Vietsub Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh Scrooge: A Christmas Carol 2022
Phim Tên Ta Là Tử Thù - My Name Is Vendetta (2022) Full HD - Vietsub Tên Ta Là Tử Thù My Name Is Vendetta 2022
Phim Ông Trùm Giang Hồ - Tulsa King (2022) Ep 3/5 - Vietsub Ông Trùm Giang Hồ Tulsa King 2022
Phim Giáo Án Hiểm Nguy - Lesson Plan (2022) Full HD - Vietsub Giáo Án Hiểm Nguy Lesson Plan 2022
Phim Hang Ổ  - The Lair  (2022) Full HD - Vietsub Hang Ổ The Lair 2022
Phim Trái Tim Ngục Tù - In the Heart of the Machine (2022) Full HD - Vietsub Trái Tim Ngục Tù In the Heart of the Machine 2022
Phim Sóng Nhiệt - Heatwave (2022) Full HD - Vietsub Sóng Nhiệt Heatwave 2022
Phim Người Nào Đó - Somebody (2022) Completed - Vietsub Người Nào Đó Somebody 2022
Phim Thánh Ma Túy - Narco-Saints (2022) Completed - Vietsub Thánh Ma Túy Narco-Saints 2022
Phim Ông Hoàng - The King (2017) Full HD - Vietsub Ông Hoàng The King 2017
Phim Thiết Bị Ngoại Vi - The Peripheral (2022) Completed - Vietsub Thiết Bị Ngoại Vi The Peripheral 2022
Phim A Man of Action - A Man of Action (2022) Full HD - Vietsub A Man of Action A Man of Action 2022

Phim hoạt hình

Phim Gia Đình Điệp Viên - SPY x FAMILY (2022) Ep 22/25 - Vietsub Gia Đình Điệp Viên SPY x FAMILY 2022
Phim Sứ Giả Thần Chết: Thousand-Year Blood War - Bleach: Thousand-Year Blood War (2022) Ep 8/13 - Vietsub Sứ Giả Thần Chết: Thousand-Year Blood War Bleach: Thousand-Year Blood War 2022
Phim Thợ Săn Quỷ - Chainsaw Man (2022) Ep 8/12 - Vietsub Thợ Săn Quỷ Chainsaw Man 2022
Phim Tom and Jerry: Vùng Đất Người Tuyết - Tom and Jerry: Snowman's Land (2022) Full HD - Vietsub Tom and Jerry: Vùng Đất Người Tuyết Tom and Jerry: Snowman's Land 2022
Phim Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát - Lyle, Lyle, Crocodile (2022) Full HD - Vietsub Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát Lyle, Lyle, Crocodile 2022
Phim Tân Thần Bảng: Dương Tiễn - New Gods: Yang Jian (2022) Full HD - Vietsub Tân Thần Bảng: Dương Tiễn New Gods: Yang Jian 2022
Phim Aqua Teen Forever: Plantasm - Aqua Teen Forever: Plantasm (2022) Full HD - Vietsub Aqua Teen Forever: Plantasm Aqua Teen Forever: Plantasm 2022
Phim Wendell & Wild - Wendell & Wild (2022) Full HD - Vietsub Wendell & Wild Wendell & Wild 2022