Newly updated movie

Movie Nhân Viên Tài Năng Đổng Đổng Ân - Hello, I'm at Your Service (2023) Ep 18/24 - Multi-Subtitles Nhân Viên Tài Năng Đổng Đổng Ân Hello, I'm at Your Service 2023
Movie Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - South Wind Knows (2023) Ep 20/39 - Multi-Subtitles Gió Nam Hiểu Lòng Tôi South Wind Knows 2023
Movie Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng - Moving (2023) Completed - Multi-Subtitles Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng Moving 2023
Movie Giáo Dục Giới Tính - Sex Education (2023) Full HD - Multi-Subtitles Giáo Dục Giới Tính Sex Education 2023
Movie Retribution  - Retribution  (2023) Full HD - Multi-Subtitles Retribution Retribution 2023
Movie Theater Camp - Theater Camp (2023) Full HD - Multi-Subtitles Theater Camp Theater Camp 2023
Movie Một Triệu Dặm Cách Xa - A Million Miles Away (2023) Full HD - Multi-Subtitles Một Triệu Dặm Cách Xa A Million Miles Away 2023
Movie Thám Tử Quàng Khăn Đỏ - Once Upon a Crime (2023) Full HD - Multi-Subtitles Thám Tử Quàng Khăn Đỏ Once Upon a Crime 2023
Movie Sát Nhân Máu Lạnh Phần 3 - Hannibal Season 3 (2015) Complected - Multi-Subtitles Sát Nhân Máu Lạnh Phần 3 Hannibal Season 3 2015
Movie Sát Nhân Máu Lạnh Phần 2 - Hannibal Season 2 (2014) Complected - Multi-Subtitles Sát Nhân Máu Lạnh Phần 2 Hannibal Season 2 2014
Movie Sát Nhân Máu Lạnh Phần 1 - Hannibal Season 1 (2013) Complected - Multi-Subtitles Sát Nhân Máu Lạnh Phần 1 Hannibal Season 1 2013
Movie Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa - Bright Eyes in the Dark (2023) Ep 8/40 - Multi-Subtitles Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa Bright Eyes in the Dark 2023
Movie Đô Vật - Wrestlers (2023) Completed - Multi-Subtitles Đô Vật Wrestlers 2023
Movie Kỵ Sĩ Không Đầu - Sleepy Hollow 1999 (1999) HD - Multi-Subtitles Kỵ Sĩ Không Đầu Sleepy Hollow 1999 1999
Movie Ninja Rùa 2: Đập Tan Bóng Tối - Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) Full HD - Multi-Subtitles Ninja Rùa 2: Đập Tan Bóng Tối Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows 2016
Movie Ninja Rùa - Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993) HD - Multi-Subtitles Ninja Rùa Teenage Mutant Ninja Turtles III 1993
Movie Teenage Mutant Ninja Turtles II The Secret of the Ooze - Teenage Mutant Ninja Turtles II The Secret of the Ooze (1991) Full HD - Multi-Subtitles Teenage Mutant Ninja Turtles II The Secret of the Ooze Teenage Mutant Ninja Turtles II The Secret of the Ooze 1991
Movie Bảng Phong Thần - Gods Parade (1981) Completed - Multi-Subtitles Bảng Phong Thần Gods Parade 1981
Movie Thành Phố Tội Lỗi (Phần 5) - Gotham (Season 5) (2019) Completed - Multi-Subtitles Thành Phố Tội Lỗi (Phần 5) Gotham (Season 5) 2019
Movie Thành Phố Tội Lỗi (Phần 4) - Gotham (Season 4) (2017) Completed - Multi-Subtitles Thành Phố Tội Lỗi (Phần 4) Gotham (Season 4) 2017

Cartoon

Movie Ấu Trùng Tinh Nghịch 3 - Larva 3 (2014) 52/104 - Multi-Subtitles Ấu Trùng Tinh Nghịch 3 Larva 3 2014
Movie Ấu Trùng Tinh Nghịch 2 - Larva 2 (2013) Completed - Multi-Subtitles Ấu Trùng Tinh Nghịch 2 Larva 2 2013
Movie Ấu Trùng Tinh Nghịch 1 - Larva 1 (2011) Completed - Multi-Subtitles Ấu Trùng Tinh Nghịch 1 Larva 1 2011
Movie Đội Bóng Tia Chớp GO - Inazuma Eleven GO (2011) Completed - Multi-Subtitles Đội Bóng Tia Chớp GO Inazuma Eleven GO 2011
Movie Đảo Ấu Trùng - Larva Island (2018) Completed - Multi-Subtitles Đảo Ấu Trùng Larva Island 2018
Movie Đời Con Bọ - A Bug's Life (1998) Full HD - Multi-Subtitles Đời Con Bọ A Bug's Life 1998
Movie Người Nhện: Du Hành Vũ Trụ Nhện - Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) Full HD - Multi-Subtitles Người Nhện: Du Hành Vũ Trụ Nhện Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023
Movie Liên Minh Công Lý: Thế Chiến - Justice League: Warworld (2023) Full HD - Multi-Subtitles Liên Minh Công Lý: Thế Chiến Justice League: Warworld 2023