TV-Series Year 2019

Movie Hoàng Quyền Phần 3 - The Crown Season 3 (2019) Completed Hoàng Quyền Phần 3 The Crown Season 3 2019 | Multi-Subtitles
Movie Cuộc Chiến Không Gian 1 - For All Mankind S1 (2019) Completed Cuộc Chiến Không Gian 1 For All Mankind S1 2019 | Multi-Subtitles
Movie Ưu Tú S2 - Elite S2 (2019) Completed Ưu Tú S2 Elite S2 2019 | Multi-Subtitles
Movie Thành Phố Tội Lỗi (Phần 5) - Gotham (Season 5) (2019) Completed Thành Phố Tội Lỗi (Phần 5) Gotham (Season 5) 2019 | Multi-Subtitles
Movie Đường Hầm (Thái) - Tunnel (Thai) (2019) Completed Đường Hầm (Thái) Tunnel (Thai) 2019 | Multi-Subtitles
Movie Tuổi thơ bá đạo của Sheldon 3 - Young Sheldon 3 (2019) Completed Tuổi thơ bá đạo của Sheldon 3 Young Sheldon 3 2019 | Multi-Subtitles
Movie Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019) Completed Trần Tình Lệnh The Untamed 2019 | Multi-Subtitles
Movie Trò Chơi Vương Quyền 8 - Game Of Thrones Season 8 (2019) Complected Trò Chơi Vương Quyền 8 Game Of Thrones Season 8 2019 | Multi-Subtitles
Movie Mặt Dày 10 - Shameless Season 10 (2019) Complected Mặt Dày 10 Shameless Season 10 2019 | Multi-Subtitles
Movie Năm Tháng Vội Vã (Thailand) - Fleet of Time (ver Thailand) (2019) Complected Năm Tháng Vội Vã (Thailand) Fleet of Time (ver Thailand) 2019 | Multi-Subtitles
Movie Gương Đen Phần 5 - Black Mirror Season 5 (2019) Complected Gương Đen Phần 5 Black Mirror Season 5 2019 | Multi-Subtitles
Movie Thầy Lang Trúng mánh - The Herbal Master (2019) Completed Thầy Lang Trúng mánh The Herbal Master 2019 | Multi-Subtitles
Movie One-Punch Man Season 2 - One-Punch Man Season 2 (2019) Completed One-Punch Man Season 2 One-Punch Man Season 2 2019 | Multi-Subtitles
Movie Hải Tặc Chiến Ký Phần 1  - Vinland Saga Season 1 (2019) Completed Hải Tặc Chiến Ký Phần 1 Vinland Saga Season 1 2019 | Multi-Subtitles
Movie Biệt Đội Titans Phần 2 - Titans Season 2 (2019) Completed Biệt Đội Titans Phần 2 Titans Season 2 2019 | Multi-Subtitles
Movie Những Vật Chất Tối Của Ngài Phần 1 - His Dark Materials Season 1 (2019) Completed Những Vật Chất Tối Của Ngài Phần 1 His Dark Materials Season 1 2019 | Multi-Subtitles
Movie Đông Cung - Good Bye My Princess (2019) Completed Đông Cung Good Bye My Princess 2019 | Multi-Subtitles
Movie Đội Đặc Nhiệm SHIELD Phần 6 - Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Season 6 (2019) Completed Đội Đặc Nhiệm SHIELD Phần 6 Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Season 6 2019 | Multi-Subtitles
Movie Phong Thần Diễn Nghĩa - Investiture of the Gods (2019) Completed Phong Thần Diễn Nghĩa Investiture of the Gods 2019 | Multi-Subtitles
Movie Đôi Mắt Rực Rỡ - The Light in Your Eyes (2019) Completed Đôi Mắt Rực Rỡ The Light in Your Eyes 2019 | Multi-Subtitles
Movie Mũi Tên Xanh Phần 8 - Arrow Season 8 (2019) Completed Mũi Tên Xanh Phần 8 Arrow Season 8 2019 | Multi-Subtitles
Movie Bóng Ma Anh Quốc Phần 5 - Peaky Blinders Season 5 (2019) Completed Bóng Ma Anh Quốc Phần 5 Peaky Blinders Season 5 2019 | Multi-Subtitles
Movie Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 03 - Voice Season 3 (2019) Complected Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 03 Voice Season 3 2019 | Multi-Subtitles
Movie Phi Vụ Triệu Đô Phần 3 - Money Heist Season 3 (2019) Complected Phi Vụ Triệu Đô Phần 3 Money Heist Season 3 2019 | Multi-Subtitles
1234Cuối
Advertisement 1