Movie shin ji: shin ji

Movie Gia Đình Số 1 (phần 1) - High Kick! (season 1) (2006) Completed Gia Đình Số 1 (phần 1) High Kick! (season 1) 2006 | Lồng tiếng
Movie Gia Đình Là Số Một - The Unstoppable High Kick (2006) Completed Gia Đình Là Số Một The Unstoppable High Kick 2006 | Multi-Subtitles
Movie Gia đình số 1 (Phần 2) - Through The Roof High Kick (2009) Hoàn tất (126/126) Gia đình số 1 (Phần 2) Through The Roof High Kick 2009 | Lồng tiếng